LK Shields Opens Office in Galway

PUBLISHED: 23rd October 2017

Photo to illustrate article https://www.lkshields.ie/images/uploads/news/Galway_Office.jpg.

In this, our thirtieth year in business we are delighted to announce the opening of our new office in the iconic Dockgate Building in Galway City. 

Opening on 25 October, from here we will provide Galway and the western and mid-western regions with specialist corporate and commercial legal advice.  

The new office is launching with 5 solicitors on the ground, with plans to expand our team in Galway to 15 over the next eighteen months.  Our aim is to provide businesses in the west with direct on the ground access to a full range of corporate and commercial legal services. 

Commenting on the launch, Michael Kavanagh, Chairman of LK Shields said:

“This is an exciting time for our firm and for our many clients based in the west.  We see Galway and the western regions as an area of significant vitality and opportunity.  Personally, as a proud Galwegian I am particularly pleased with this development and I firmly believe that this will help us more efficiently deliver market leading legal services nationwide." 

Our team will deliver comprehensive legal services from our Galway office in all areas of corporate support including:

 • Corporate and Commercial
 • Commercial Litigation
 • Arbitration and Dispute Resolution
 • Banking and Finance
 • Intellectual Property
 • Technology and Data Privacy
 • Commercial Property
 • Projects and Construction
 • Employment, Pensions and Employee Benefits
Dublin Galway London

40 Upper Mount Street
Dublin
D02 PR 89

T: +353 1 661 0866
 

11 Dockgate, Dock Road
Galway
H91 DFP3

T: +353 91 341 341
 

18 King William Street
London
EC4N 7BP

T: +44 207 816 5415

 

Tríocha bliain ó bunaíodh muid, tá áthas orainn an t-oscailt dár n-oifig nua a fhógairt i bhfoirgneamh deilbhíní Dockgate i gCathair na Gaillimhe. Ag oscailt an 25 Deireadh Fómhair, as seo cuirfimid comhairle dlíthiúil corparáideach agus tráchtála ar fáil do Ghaillimh agus do réigiúin an iarthair agus an mean-iarthair.

Tá an oifig nua ag lansáil le 5 aturnaetha ar an talamh, agus tá pleananna ár bhfoireann i nGaillimh a leathnú go 15 faoi cheann bliain go leith. Is í an aidhm atá againn ná gnólachtaí a sholáthar san iarthar le rochtain áitiúil go raon iomlán seirbhísí dlíthiúla corparáideacha agus tráchtála.

Ag trácht ar an seoladh, dúirt Michael Kavanagh, Cathaoirleach LK Shields:

"Is am spreagúil é seo dár ngnólacht agus dár gcliaint go leor atá lonnaithe san iarthar. Feicimid Gaillimh agus réigiúin an iarthair mar réimse de bheocht agus deiseanna suntasacha. Go pearsanta, mar fhear bródúil ó chathair na Gaillimhe, táim sásta go háirithe leis an bhforbairt seo agus creidim go diongbháilte go gcabhróidh sé seo linn seirbhísí treorach dlíthiúla a seilbh ar fud na tíre níos éifeachtaí. "

Cuirfidh an bhfoireann seirbhísí dlíthiúla forleathan ar fáil ó oifig na Gaillimhe i ngach réimse de thacaíocht chorparáideach lena n-áirítear:

 • Corparáideach agus Tráchtála
 • Dlíthíocht Tráchtála
 • Eadrána agus Réiteach Díospóide
 • Baincéireacht agus Airgeadas
 • Maoin Intleachtúil
 • Teicneolaíochta agus Consantas Sonraí
 • Maoin Tráchtála
 • Tionscadail agus Tógáil
 • Fostaíocht, Pinsin agus Sochair Fhostaithe

By using this website you allow us to place cookies on your computer. Our cookies do not personally identify you.